SURINAME-SURINAMERS - 09-03-2011

09-03-2011


In Suriname krijgen wisie en Nederland altijd de schuld

lugardIngezonden – Voor dit artikel definieer ik wisie als: het gebruiken van “bovennatuurlijke krachten” om geestelijke, lichamelijke en materiële schade aan een ander toe te brengen.

Ik ben 46 jaar geleden in het dorp Nieuw Aurora in boven Suriname geboren. Al van kinds af aan viel het mij op dat bijna alles wat fout ging in het gebied, werd toegeschreven aan wisie. Naast het feit dat als iemand ernstig ziek was of doodging, een lukuma altijd de oorzaak bij wisie vond, was wisie ook de oorzaak van bijna alle menselijke falen en mislukkingen.

Als een man te lui was om een kostgrondje open te kappen, was de rede dat iemand wisie voor hem “gezet/gestuurd” had. Ook als iemand door onhandig om te gaan met een kettingzaag een vinger kwijt raakte, was wisie de schuldige. Als iemand die een winkel heeft, roekeloos met zijn verdiend geld omgaat, waardoor zijn winkel failliet gaat, was wisie het enige dat zo’n faillissement kan hebben veroorzaakt. Als iemand ongezond leefde, bijvoorbeeld een drankprobleem had, kon hij niks aan doen, omdat dat alleen kan komen door wisie, die bovennatuurlijk is.

De mislukkelingen zochten nooit de schuld bij zichzelf en aangezien het in die samenleving bijna niet te bewijzen is dat wisie niet de oorzaak van de vele falen kan zijn, hoefden deze mensen nooit zich te verantwoorden van hun falen. De schuld werd nooit gezocht bij degene die werkelijk verantwoordelijk gehouden moet worden voor het eindproduct, de te behalen resultaten of het goed afronden van een proces. Hierdoor konden en kunnen mislukkelingen, roekeloos levende personen en luie mensen ongestraft en onverantwoord hun gang gaan. Alles wat fout ging, was de schuld van wisie.

Dat is hetzelfde met Nederland, als oud kolonisator van Suriname. Nederland en Nederlanders worden heel gauw verweten van neokolonialistische, imperialistische en van verdeel- en heers houding jegens Suriname en Surinamers. Door de jaren heen zijn het in mijn ogen vooral de creoolse politici die bovengenoemde termen bezigen, volgens mij om hun eigen falen en mislukkingen te verbloemen. Ik heb Hindoestaanse en Javaanse politici nog niet betrapt op het gebruiken van genoemde typeringen op een systematische manier.

Als de militairen in 1980 de macht overnamen, vond de toen aan de macht zijnde elite, dat het de schuld is van het neokolonialistische Nederland. Als de militairen in 1982, vijftien intellectuelen hebben vermoord, was dat de schuld van Nederland, omdat Nederland deze mensen heeft aangezet om “het revolutionaire proces” te destabiliseren. Als Ronny Brunswijk, een opstandige lijfwacht van Desi Bouterse, in 1986 een oorlog tegen zijn vroegere baas begint, is het een creatie van Nederland om Bouterse “klein te krijgen”. Als Brunswijk, Bouterse, Boereveen en anderen door onafhankelijke rechters in Nederland en Amerika worden veroordeeld voor drugshandel is dat niets anders dat de zoveelste poging van Nederland om deze “eerlijke en hardwerkende” vooraanstaande Surinamers te pesten.

Als de opeenvolgende Surinaamse regeringen niet instaat blijken te zijn om hun “bierbuik” of te wel het Surinaamse ambtenarenapparaat een geslaagde liposuctie behandeling te (laten) geven, komt dat door het feit dat ze dit hebben geërfd van Nederland.

Als het onderwijssysteem in Suriname niet wordt vernieuwd, komt dat doordat het een kopie is van dat van Nederland.

Als in Suriname bijna niets te merken is van het € 1,59 miljard ontwikkelingsgeld, ontvangen van Nederland, dan komt dat door de neokolonialistische houding van Nederland.

President Bouterse heeft recent gezegd dat de restanten van de koloniale machtsstaat een grote belemmering is voor het vestigen van een vrije democratische Surinaamse rechtsstaat.

Mijn gerespecteerde vriend Bert Eersteling heeft mij verrast met zijn artikel: “Demarcatie grondgebied Suriname koloniale erfenis”. Verrast, omdat ik de anti- Nederlandse houding nog niet zo dominant had ontdekt bij vooraanstaande Marrons. Zijn artikel kan ik ook niet los zien van het vonnis van het Inter Americaans hof in de Saamaka case, waar demarcatie van de woongebieden van deze stam, onderdeel is (over dit onderwerp kom ik heel binnenkort met een artikel).

Surinaamse Nederlanders en autochtone Nederlanders die maar iets kritisch over Suriname en haar leiders zeggen of schrijven worden weggezet als landverraders, futuboi fu bakrabasi, bounty (wit van binnen, bruin van buiten), en ze krijgen alle andere benamingen die moeten duiden op een ziekelijke en dominante houding van Nederland/Nederlanders jegens Suriname/Surinamers.

Nederland wordt gezien als de wisie die alle ellende in Suriname veroorzaakt.

Surinaamse regeringen en instituten die falen en mislukken hoeven zich niet aan het Surinaamse volk te verantwoorden, want ze kunnen niets aan doen, het ligt niet aan hen, maar aan het Neokolonialistische Nederland.

Van neokolonialisme is sprake als een vroegere kolonisator verborgen of indirecte vormen van slavernij, overheersing en uitbuiting op haar ex-kolonie toepast. Geloven wij echt dat Nederland anno 2011, Suriname dit (nog) bewust aandoet??

In het deel van het Surinaamse binnenland waar ik vandaan kom, is de aanhang van het geloof in de bovennatuurlijke en verwoestende kracht van wisie, in de afgelopen 35 jaar drastisch teruggelopen. Mensen dragen meer en meer hun verantwoordelijkheden. Maar ik heb niet het gevoel dat sommige mensen/leiders in Suriname bereid zijn om hun geloof in de bovennatuurlijke en verwoestende werking van de wisie die zij Nederland noemen, op te geven.

Want als ze niet meer in het Neokolonialistische Nederland, als wisie geloven, hebben zij geen alibi meer voor hun falen en mislukkingen.

Roël, R. Lugard, voorzitter van stichting Teeifuka (www.teeifuka.nl)
-----------------------------------------------------------------------


Zaterdag 12 maart 2011 om 11:32 uur, door django

Beste meneer Lugard,

U heeft deels de waarheid geschreven, maar uw beweringen kloppen niet exact met de werkelijkheid. Ten eerste heeft u het waarschijnlijk over een beperkte groep surinamers die zich met uw wisie-theorie en uiteenzetting bezighouden, maar het kan niet zo zijn dat alle suri’s over één kam geschoren kunnen worden. Als u nou de suri’s zou specificeren die zich aan uw theorie beantwoorden zou ik het aannemelijker vinden. In feite heeft u het over gelovigen die zich normaliter dergelijke onzin aanmeten, dus wat u heeft uitgekraamd raakt kant noch wal, oftewel weet u zelf wel waar u het over heeft? Het is een zeer wazig verhaal en waar geen touw aan vast te knopen is.

U bent net zo geschoeid als al degenen die beweren dat u een uitstekend stuk hebt geschreven. Uw stuk heeft slechts kwaadwillende mensen aangetrokken. Uw definitie van wisie zegt veel over uzelf, want bovennatuurlijke krachten bestaan niet, want „Alle verschijnselen zijn natuurlijk en alles is verklaarbaar, dat de menselijke geest bepaalde vermogens heeft is een vaststaand feit. Helaas leren slechts weinig mensen deze vermogens ten goede te benutten“. Aldus is uw definitie over wisie bullshit.

U heeft gelijk wanneer u beweert dat mislukkelingen nooit de schuld bij zichzelf zoeken, maar zo te lezen naar uw geschreven stuk bent u er zelf één, zo’n grote mislukkeling. En mislukkelingen ( roekeloos levende personen en luie mensen zoals Lugard) konden ook ongestraft en onverantwoord hun gang gaan. Alles wat fout ging, was de schuld van wisie en nu heeft meneer Lugard opeens het licht gezien en denkt alles beter te weten.

Het is niet zo dat nederland wordt verweten van neokolonialistische praktijken, maar de huidige mediagegevens m.b.t. nederlandse inmengingen in de surinaamse politiekvoering van toen en nu, spreken boekdelen! Nederland was de moordenaar van jou voorouders, zo werdt aanvankelijk een grote groep weggelopen slaven door de toenmalige slavendrijvers (nederland) „djoeka genoemd…djoe (jood)..ka(poep), oftewel jodenpoep. Later in de geschiedenis werdt genoemde titel ook toebedeeld aan alles wat onwetend was en dom was in hun ogen. En ben je daar trots op? Onder anderen jouw eigen voorouders, die geleden hebben onder pontius pilatus (nederland), gekruisigd door nederlanders, gestorven en begraven (= in een gat gedumpt) hebben suriname dwangmatig opgebouwd. Dezen verdienen nu na de bevrijding van de slavernij niet nog eens in de rug aangevallen te worden, enwel vooral niet door haar nakomelingen. Het gaat om het principe.

Inderdaad kan je de creoolse bevolking (of leiders) daar op wisie aanspreken, maar het was/is de creoolse bevolking die de meest traumatische ervaringen met die lieve nederlanders hebben meegemaakt, en zo erg dat dit nog steeds heel diep in hun genen zit vastgenageld. Vergeet niet dat bijna alle creolen ooit een blanke vader hebben gehad, aldus blank bloed in zich heeft stromen. De meeste creolen zoals venetiaan, bouterse, etc. hebben blank bloed in zich stromen, want zie in de beginperiode heeft het blanke volk de mannelijke negerslaven verboden om kinderen te verwekken en zelf lagen zij lekker te rollenbollen met uw stammoeder oftewel verkrachting op verkrachting en dat duurde wel meer als een eeuw. En de verwekte kinderen van deze, dat zijn dus de creolen. Niet omdat de creolen niet blank zijn dan zou dit niet waar zijn, maar zwart overheerst, jij bent evenals de meeste voorouderlijke verraders een ondoorgrondelijk en afgrijselijk mens, die wel een mooie verhaal schrijft en zijn blanke voorvader trouw denkt te zijn, maar zelf niet weet waar hij het over heeft. En het is vermoeiend om te bekvechten met mensen die niet weten waar ze het over hebben…wisie hier, wisie daar..wisie overal.
Wat de javanen en de hindoestanen betreft, ach arme gastarbeiders waarvan de meesten op de hand van hun blanke meesters waren. Getuige hun nieuw aangenomen namen o.a.wagiman, wagimin (chauffeur of wagenmenner), soeparman (superman), de somo’s etc., precies zo geschiedde dit met de hindoestaanse meelopers met de „sing“ aan het eind van hun naam. Een groot deel van deze contractarbeiders hebben meegedaan aan onderdrukking, wel niet in grote mate, maar toch. Zij hebben namelijk de raad van hun geeerde blanke meesters aangenomen door zichzelf op een hogere voetstuk te plaatsen dan de arme creoolse bevolking daarzo. Blijkens ondermeer de vroegere krachttermen geuit door javanen o.a. “wong ireng mambet (negers stinken)“ en hindoestanen lieten hun walging aan het zwarte volk blijken met het woord „Kafri, dus mochten de javaanse en hindoestaanse vrouwen geen gemeenschap met de zwarte hebben noch als partner en ook niet als vriend, want een negerslaaf of creool was vies en stonk. Bij de hindoestanen idem dito, racisme ten top ook in Suriname en voor 80% nu nog, zij het op achterbakse oftewel op religieuze wijze. Nu lijkt het kwansuis leuk en koosjer in Suriname tussen de genoemde bevolkingsgroepen, want tegenwoordig zie je een heleboel hindoestanen en creolen, javanen samen leven en kinderen hebben, een mix van hier tot Tokyo enwel in Suriname waar dat vroeger allemaal door het Hollands regiem van uw voorvader onmogelijk werdt gemaakt door hun heers- en verdeelpolitiek. Derhalve heeft het geen zin om welke bevolkingsgroep dan ook op te leuken in uw verwarde relaas, want brandschoon waren/zijn ze ook niet.

Op een gegeven moment, terwijl diverse bevolkingsgroepen in Suriname zaten te luieren onder de kokosnoten bomen, hebben de militairen de macht gegrepen in Suriname, niet alleen op instigatie van jouw vaderlanders, maar bovenal door eigen hebzucht en heerszuchtigheid, gelet op de ene coupplanning na de andere, een jojo effect die zijn weerga niet kent, gezien de huidige omstandigheden aldaar. En jouw bierbuik heb jij ook geèrfd van jouw blanke voorvader ook al zie je zo zwart als roet, en voor liposuctie kan u zich goed laten behandelen in nederland hoor. En drugshandel, jouw blanke voorvaders waren één van de eersten die drugs en vrouwenhandel bedreven, moord en doodslag en genocide onder een legale vlag met de kerk en god als hun leidsman. Ga de geschiedenis maar eens goed leren en kom dan maar weer terug, niet om een reactie te geven, maar om verder te lezen wat ik u inpeper. Uw regeringsleiders hebben namelijk afgekeken van de kolonialisten en daarbij ook hun slechte manieren overgenomen. Dat hebben ze niet van een vreemde.

Jij schreef: Als het onderwijssysteem in Suriname niet wordt vernieuwd, komt dat doordat het een kopie is van dat van Nederland…..

Vandaar het kromme nederlands wat ik hier in jouw stuk leest. Is het een optie om naar nederland te komen en de nederlandse taal te gaan bestuderen zodat je kan bijdragen aan de ontwikkeling van de nederlandse taal in suriname?. Jij kan wel schrijven dat er niets te merken is van de 1,59 miljard euro ontwikkelingshulp die suriname gekregen heeft van nederland, maar wat is 1,59 miljard euro, gewoon een oprotpremie en een sigaar uit eigen doos, meer niet. Buiten dat blijkt dat er met dit geld niets of weinig is gedaan aan het onderwijs in suriname, vandaar het nog steeds kromme nederlands in suriname.

Los gezien daarvan is nederland verplicht om minstens 100 miljard terug te geven aan suriname om het land wat zij eeuwenlang heeft uitgebuit te stabiliseren, en minimaal 50 miljard dient te worden geschonken aan de nageslachten van de vermoorde en verkrachtte slaven door nederlanders, ter compensatie van al het leed hetgeen die blanke vaders van Lugard de slavenbevolking in Suriname heeft aangedaan.
Dat nederland het niet kan hebben dat suriname is losgekoppeld van hen doet zeer, blijkens ondermeer de steken onder de gordel gepleegd door de vaderlanders van meneer Lugard. Nederland hoort niet meer in de surinaamse maatschappij, wie dat wel wenst, ga dan naar het land van jouw helden en sterf in de kou, want dat is zeker de wil van jouw god en van jouw vaderlanders. Samenheulen met- en witte voetjes maken zijn gelovigen eigen dingen en jouw uitlatingen doen denken aan éénrichtingsverkeer, terugkeer is niet meer mogelijk, bikasi yu kiri Abaisa baka aging.

Gelet op jouw wrange uitlatingen ten nadele van jouw eigen kondreman is gebleken dat het bloed der onderdrukkers nog ergens diep in jouw aderen stroomt. Afgezien van het feit dat ik iedere gelovige surinamer ongeacht ras, rang, stand en afkomst veracht en dolgraag naar het hof van Eden of naar het walhalla wil sturen, zou ik graag een steentje bij willen dragen met zuivering van het trauma waar de surinaamse bevolking zich misschien nog niet van bewust is. Het verleden heeft betrekking op het heden.
Ik groet niet.

django
---------------------------------------------------------
 
"GFC Nieuws: Reactie op beweringen over wisie theorie"Monday 21 March
Geachte redactie van GFC. Hierbij verzoek ik u om plaatsing van mijn reactie op het ingezonden stuk van de hr. Roël Lugard inzake o.a. zijn wisie- theorie. Ik ben de Overste van een grote groep Niet-gelovige Surinamers. Mijn persoon zowel mijn groep zijn zeer verbolgen vanwege de natrap van ook onze voorouders door de hr. Roël Lugard.

Normaliter is onze toonzetting verwoestend voor gelovige Surinamers (landgenoten), maar bij deze hebben wij gepoogd zoveel mogelijk ons in te houden zodat men begrijpt, dat ook wij een mening hebben.

Gaarne zien wij dit artikel geplaatst zoals deze aan u wordt aangediend. Mocht u besluiten enige verandering in ons ingezonden stuk aan te brengen, dan verzoek ik u in dat geval bij deze om plaatsing hiervan geen doorgang te laten vinden. Wij willen gewoon onszelf blijven met onze pro’s en onze, misschien voor anderen, onvolkomenheden aangezien wij afstammelingen zijn van een gerenommeerde familieclan met een slavernij achtergrond, die zich in al de eeuwen staande hebben weten te houden in Suriname.
Alvast onze dank.

Beste meneer Lugard,
Met dat gezwets van u komen we niet verder. We moeten de feiten vertellen zoals ze werkelijk zijn geweest, en we moeten verder! De tijd is tijdloos en staat voor niemand stil. Ook niet voor u. U heeft voor een klein deel de waarheid geschreven en uw beweringen ten aanzien van wisie kloppen niet exact met de werkelijkheid. Ten eerste heeft u het waarschijnlijk over een beperkte groep Surinamers die zich met uw wisie-theorie en uiteenzetting bezighoudt, maar het is niet zo dat alle suri’s over één kam geschoren kunnen worden, behalve dan uw landgenoten in Nieuw-Aurora waar u, zoals ik dit uit uw schrijven kon opmaken, uw wisie ervaring heeft opgedaan.

Als u nou de Surinamers zou specificeren die aan uw theorie beantwoorden zou ik het aannemelijker vinden. In feite heeft u het over gelovigen die zich normaliter dergelijke onzin aanmeten zoals uw soort, dat wat u heeft uitgekraamd in uw stuk raakt kant noch wal, oftewel weet u zelf wel waar u het over heeft? Het is een zeer wazig verhaal waar geen touw aan vast te knopen is. Uw definitie van wisie vertelt veel over uzelf want “bovennatuurlijke krachten bestaan niet, alle verschijnselen zijn natuurlijk en alles is verklaarbaar, dat de menselijke geest bepaalde vermogens heeft is een vaststaand feit. Helaas leren slechts weinig mensen deze vermogens ten goede te benutten“. Aldus is uw definitie over wisie Bu#@$it.

U heeft gelijk wanneer u beweert dat mislukkelingen nooit de schuld bij zichzelf zoeken, maar zo te lezen naar uw geschreven stuk bent u er zelf één, zo’n grote mislukkeling. En mislukkelingen (roekeloos levende personen en luie mensen zoals Lugard) konden ook ongestraft en onverantwoord hun gang gaan. Alles wat fout ging, was de schuld van wisie en nu heeft u meneer Lugard opeens het licht gezien en denkt het recht te hebben om Surinamers die met uw theorie niets van doen hebben na te trappen en alles beter te weten.

Het is niet zo dat Nederland wordt verweten van neo kolonialistische praktijken, maar de huidige mediagegevens m.b.t. Nederlandse inmengingen in de Surinaamse politiekvoering van toen en nu, spreken boekdelen! Nederland was de moordenaar van jou voorouders. Zo werd aanvankelijk een grote groep weggelopen slaven door de toenmalige slavendrijvers (Nederland) „djoeka genoemd…djoe (jood)..ka(poep), oftewel jodenpoep.

Later in de geschiedenis werd genoemde titel ook toebedeeld aan alles wat onwetend en dom was in hun ogen. En ben je daar trots op? Onder anderen jouw eigen voorouders, die geleden hebben onder Pontius Pilatus (Nederland), gekruisigd door de voormalige slavendrijvers, gestorven en begraven (= in een gat gedumpt) hebben Suriname dwangmatig opgebouwd. Dezen verdienen nu na de bevrijding van de slavernij niet nog eens postuum in de rug aangevallen te worden, en wel vooral niet door haar nakomelingen. Het gaat om het principe en het verantwoordelijkheidsgevoel.

Inderdaad kunt u wellicht een deel van de creoolse bevolking (of leiders) aldaar op wisie aanspreken, maar het was/is de creoolse bevolking die de meest traumatische ervaringen met die lieve Nederlanders hebben meegemaakt, en zo erg dat dit nog steeds heel diep in hun genen zit vastgenageld.

Vergeet niet dat bijna alle creolen ooit een blanke vader hebben gehad, aldus blank bloed in zich heeft stromen. De meeste creolen zoals Venetiaan, Bouterse, etc. hebben blank bloed in zich stromen, want zie in de beginperiode heeft het blanke volk de mannelijke negerslaven verboden om kinderen te verwekken en zelf lagen zij lekker te rollenbollen met uw stammoeder oftewel verkrachting op verkrachting en dat duurde wel meer als een eeuw.

En de verwekte kinderen van deze, dat zijn dus de creolen. Niet omdat de creolen niet blank zijn dan zou dit niet waar zijn, maar zwart overheerst, jij bent evenals de meeste voorouderlijke verraders een ondoorgrondelijk en afgrijselijk mens, die wel een mooie verhaal schrijft en daarmee uw blanke voorvader trouw denkt te zijn, maar zelf niet weet waar u het over heeft. En het is vermoeiend om te bekvechten met mensen die niet weten waar ze het over hebben… Voor u is het…wisie hier, wisie daar..wisie overal.

Wat de Javanen en de Hindostanen betreft, ach arme gastarbeiders waarvan de meesten op de hand van hun blanke weldoeners waren. Getuige hun nieuw aangenomen namen o.a.wagiman, wagimin (chauffeur of wagenmenner), soeparman (superman), satiman, paimin, de somo’s etc., precies zo geschiedde dit met de Hindoestaanse meelopers met de „sing“ aan het eind van hun naam. Een groot deel van deze contractarbeiders hebben meegedaan aan onderdrukking, wel niet in grote mate, maar toch.

Zij hebben namelijk de raad van hun geëerde blanke meesters aangenomen door zichzelf op een hoger voetstuk te plaatsen dan de arme Creoolse bevolking. Blijkens ondermeer de vroegere krachttermen geuit door Javanen o.a. “wong ireng mambet (negers stinken)“ en Hindostanen lieten hun walging aan het zwarte volk blijken met het woord „Kafri, dus mochten de Javaanse en Hindoestaanse vrouwen geen gemeenschap met de zwarte mens hebben noch als partner en ook niet als vriend, want een negerslaaf of Creool was volgens hen vies en stonk.

Bij de Hindostanen dito, racisme ten top ook in Suriname en voor 80% nu nog, zij het dan op achterbakse oftewel religieuze wijze.

Nu lijkt het kwansuis leuk en koosjer in Suriname tussen de genoemde bevolkingsgroepen, want tegenwoordig zie je een heleboel Hindostanen, Creolen en Javanen samen leven en kinderen hebben, een mix van hier tot Tokyo en wel in Suriname waar dit vroeger allemaal door het Hollands regiem van uw voorvaders onmogelijk werd gemaakt door hun heers- en verdeelpolitiek.

Derhalve heeft het geen zin om welke bevolkingsgroep dan ook op te leuken in uw verwarde relaas, want brandschoon waren/zijn ze ook niet. Deze bevolkingsgroepen kijken zo tegen de blanken op, echt de hielenlikkers van de eerste orde. Op een gegeven moment, terwijl in boven Suriname en omstreken diverse bevolkingsgroepen lagen te luieren onder de kokosnoten bomen, hebben de militairen de macht gegrepen in Suriname, niet alleen op instigatie van jouw vaderlanders, maar bovenal door eigen hebzucht en heerszuchtigheid, gelet op de ene coupplanning na de andere, een jojo effect die zijn weerga niet kent, gezien de huidige omstandigheden aldaar.

En jouw bierbuik heb jij ook geërfd van jouw blanke voorvaders ook al zie je zo zwart als roet, en voor liposuctie kan u zich goed laten behandelen in Nederland hoor.

En drugshandel, jouw blanke voorvaders waren één van de eersten die drugs en vrouwenhandel bedreven, moord en doodslag en genocide onder een legale vlag met de kerk en god als hun leidsman en wie heeft Nederland en de schuldigen dan daarvoor berecht? Ga de geschiedenis maar eens goed leren en kom dan maar weer terug, niet om een reactie te geven, maar om verder te lezen wat ik u inpeper. Uw regeringsleiders hebben namelijk afgekeken van de kolonialisten en daarbij ook hun slechte manieren overgenomen. Dat hebben ze niet van een vreemde.

U schreef: Als het onderwijssysteem in Suriname niet wordt vernieuwd, komt dat doordat het een kopie is van dat van Nederland…..
Vandaar het kromme Nederlands wat ik hier in jouw stuk leest. Is het een optie om naar Nederland te komen en de Nederlandse taal te gaan bestuderen zodat je kan bijdragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal in Suriname? Jij kunt wel schrijven dat er niets te merken is van de 1,59 miljard euro ontwikkelingshulp die Suriname gekregen heeft van Nederland, maar wat is 1,59 miljard euro, gewoon een oprot premie en een sigaar uit eigen doos, meer niet.

Los gezien van het voornoemd ontwikkelingsgeld is Nederland zondermeer verplicht om minstens 150 miljard terug te geven aan Suriname waarvan 100 miljard besteedt dient te worden om het land wat zij eeuwenlang en gewetenloos heeft uitgebuit te stabiliseren en minimaal 50 miljard dient te worden geschonken aan de nageslachten van de vermoorde en verkrachtte slaven door Nederlanders, ter compensatie van al het leed hetgeen die blanke vaders van Lugard de slavenbevolking en de inheemse volksgroepen in Suriname ten tijde van de slavernij en daarvoor heeft aangedaan.

Dat Nederland het niet kan hebben dat Suriname van hen is losgekoppeld doet erg zeer, blijkens ondermeer de steken onder de gordel gepleegd door de vaderlanders van meneer Lugard. Nederland hoort niet meer in de Surinaamse maatschappij thuis, wie dat wel wenst, ga dan naar het land van jouw helden toe en sterf in de kou, want dat is zeker de wil van jouw god en van jouw vaderlanders.

Samen heulen en witte voetjes maken zijn gelovigen eigen dingen, en jouw uitlatingen doen denken aan één richtingsverkeer, terugkeer is niet meer mogelijk, bikasi yu kiri Abaisa baka aging.

Gelet op jouw wrange uitlatingen ten nadele van jouw eigen kondreman is gebleken dat het bloed der onderdrukkers nog ergens diep in jouw aderen stroomt. Ik reageer hier namens alle niet-gelovige Surinamers die woonachtig zijn in Suriname zowel in Nederland, die niet gediend zijn van de heer Lugards definitie en generalisatie met betrekking tot zijn wisie-theorie.

Paul Bolkiyah
(alias Django)